ଆଞ୍ଜେଲବିସ୍ |, ଜର୍ମାନୀ, ମାଲେସିଆ, ଆମେରିକା ଏବଂ PRC ଚାଇନାରେ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି |ଆଞ୍ଜେଲବିସ୍ ହେଲଥ କେୟାର, ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଏକାଗ୍ରତାର ଫ୍ଲେକଚ୍ୟୁସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ 0.1। %% ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଯେତେବେଳେ କି ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ 7bar ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ଥାଏ |ଆଞ୍ଜେଲବିସ୍ ଦଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଥେରାପି, ସର୍ଜରୀ ଥେରାପି, ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ, ଆଜମା ଥେରାପି ଏବଂ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଥେରାପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦର ବିକାଶ, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିୟୋଜିତ |ଏହାର ନିଜର ଅନନ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ, ଆଞ୍ଜେଲବିସ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି |

ଅଧିକ ପଢ

ବ Product ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବିତରକମାନେ |

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • zza1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

 • ଆଞ୍ଜେଲବିସ୍ ହେଲଥ କେୟାର
  1150 S Milliken Ave Ste 1086 Ontario, CA 91761 |
  ଟେଲ: 909-457-6526
 • ଆଞ୍ଜେଲବିସ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ
  ନଂ 106, ଶୁଆଙ୍ଗେ ରୋଡ୍, ଡିଆନ୍ସୁହୁ ଟାଉନ୍, 215345, ସାଂଘାଇ, ଚୀନ୍ |
 • ଇ-ମେଲ୍:info@angelbisscare.com

ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର

ତାଜା ଖବର

 • EXERCISE WITH OXYGEN THERAPY (EWOT)

  ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପି ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ (EWOT)

  EWOT (ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପି ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଥେରାପି ଯାହା ରୋଗୀର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ହାଲୁକା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବ୍ୟବହାର କରେ |କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଏକ ଅମ୍ଳଜାନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଯାଏ ଯାହା ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ...

 • The Importance of Oxygen Therapy

  ଅମ୍ଳଜାନ ଚିକିତ୍ସାର ଗୁରୁତ୍ୱ |

  ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଚିକିତ୍ସା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ 1970S ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲା |ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ପରି ବିକଶିତ ଦେଶ 1980 ଦଶକରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଚିକିତ୍ସା କରିଆସୁଛନ୍ତି |ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏକ ଫାସ୍ ...

 • The importance of oxygen under COVID-19

  COVID-19 ଅଧୀନରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଗୁରୁତ୍ୱ |

  ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ |ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଆମ ଶରୀରର ଅବନତି ଘଟାଇବ |ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ଠାରୁ ସାଂଘାଇ ତାଲା ପଡିଛି। ଲୋକମାନେ ଘରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ ...

 • Voice Control Implied in AngelBiss Oxygen Concentrator

  ଆଞ୍ଜେଲବିସ୍ ଅମ୍ଳଜାନରେ ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ...

  ତୁମର ଅମ୍ଳଜାନ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ କି?ହଁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବେ |ସମ୍ପ୍ରତି, ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନେ ଆଞ୍ଜେଲବିସ୍ ସିରିଜ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଭଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି |ଲୋକମାନେ ସରଳ କରିପାରିବେ ...

 • A Wide Variety of Activities Establish a Better Team!

  କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିବିଧତା ଏକ ...

  ଏକ ମିଳିତ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ, ମାର୍କେଟିଂ ବିଭାଗ 2022 ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ | ଆମେ ଆଶା କରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନକୁ ଗଭୀର କରିପାରେ, ବ enhance ାଇବ ...

 • Happy New Year 2022!

  ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା 2022!

  ଏକତ୍ର COVID-19 ସହିତ ଲ fighting ିବାର ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି |2021 ରେ, ଆମେ ଅନେକ ଆହ୍ in ାନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଏକାଠି ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛୁ |ଆଞ୍ଜେଲବିସ୍ ଦୃ ly ଭାବରେ ବିଶ୍ believes ାସ କରେ ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ମୋର୍ ହେବୁ ...

 • Industrialized aquaculture: the magical use of oxygen generator

  Industrial ଦ୍ୟୋଗିକ ଜଳବାୟୁ: ଯାଦୁକର u ...

  ସମୟର ବିକାଶ ସହିତ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରଦକୁ ବଦଳାଇଲା |ଜଳ ସମ୍ପଦର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଜ odi ବ ବିବିଧତା ମଣିଷକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛି |ମଣିଷମାନେ...